Standardy kvality SPO

Standardy kvality sociálně právní ochrany
pověřená osoba Krok pro všechny generace z. s.

Slovníček použitých pojmů a zkratek

Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby
  Příloha č. 1 Etický kodex klíčového pracovníka
Standard č. 2 Ochrana práv a chráněných zájmů
Standard č. 3 Prostředí a podmínky
Standard č. 4 Informovanost o výkonu sociálně – právní ochrany a činnosti pověřené osoby
  Příloha č. 1  Informační leták s nabídkou služeb - připravujeme novou verzi.
  Příloha č. 2  Základní informace pro pěstouny - připravujeme novou verzi.
Standard č. 5 Podpora přirozeného sociálního prostředí
  Příloha č. 1  Protokol předávání dítěte mezi pěstounem a osobou blízkou
Standard č. 6 Personální zabezpečení
Standard č. 7 Přijímání a zaškolování nových zaměstnanců
  Příloha č. 1  Zaškolení nového zaměstnance
  Příloha č. 2   Pracovní smlouva, platový výměr
  Příloha č. 3  Dodatek č. k pracovní smlouvě
Standard č. 8 Profesní rozvoj zaměstnanců
  Příloha č. 1  Individuální plán dalšího vzdělávání zaměstnanců část A, část B
  Příloha č. 2  Dotazník (sebe) hodnocení zaměstnanců
  Příloha č. 3  Dotazník hodnocení zaměstnanců
Standard č. 9 Pracovní postupy pověřené osoby
  Příloha č. 1 Saznam dalších používaných metodik
  Kroky při přechodu dítěte z přechodné PP do dlouhodobé péče nebo osvojení
  Plán přechodu - osvojitelé
  Plán přechodu - pěstouni
  Předávací protokol při předání dítěte do péče dlouhodobé
Standard č. 10 Dohoda o výkonu pěstounské péče
  Příloha č. 1  Dohoda o výkonu pěstounské péče (vzor)
Standard č. 11 Předávání informací
Standard č. 12 Změna situace
Standard č. 13 Dokumentace o výkonu sociálně – právní ochrany
Standard č. 14 Vyřizování a podávání stížností
  Příloha č. 1  Kniha stížností
Standard č. 15 Rizikové, havarijní a nouzové situace
  Příloha č. 1 Dokumentace havarijních a nouzových situací
Standard č. 16 Zvyšování kvality výkonu sociálně – právní ochrany dětí

Zájemci o službu a klienci Kroku mohou nahlédnout do metodik organizace. V případě zájmu kontaktujte vedoucího praciviště.