Podpora pěstounů - z á s a d y

ZÁSADY NAŠÍ ČINNOSTI

1. Hájíme zájmy dítěte. Přistupujeme k situaci v rodině tak, aby na prvním místě byl chráněn zájem dítě.

2. Nasloucháme dětem a respektujeme jejich názor.

3. Ke každému přistupujeme individuálně. Vnímáme každého člena pěstounské rodiny jako jedinečnou osobnost a při práci vycházíme z individuálních potřeb a možností pěstounské rodiny.

4. Zaměřujeme se na pěstounskou rodinu jako celek. Rodinu vnímáme jako celek, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují. Usilujeme o navázání důvěry tak, abychom lépe rozuměli vztahům v pěstounské i biologické rodině, a mohli tak poskytnout podporu v komunikaci mezi jednotlivými členy.

5. Podporujeme vzájemnou spolupráci. Usilujeme o zapojení širší pěstounské i biologické rodiny a důležitých odborníků, kteří se mohou podílet na řešení situace rodiny.

6. Podporujeme vztahy dítěte s biologickou rodinou. Pokud je v nejlepším zájmu dítěte navázat či udržovat kontakt s biologickou rodinou, tento kontakt podporujeme, zprostředkováváme a v případě potřeby u něj asistujeme. V případě, že tento kontakt není žádoucí a z rozhodnutí soudu k němu nemá docházet, pak před tímto kontaktem dítě chráníme.

7. Zachováváme mlčenlivost a diskrétnost. Respektujeme právo pěstounské rodiny na soukromí a důvěrnost sdělení. O citlivé a osobní údaje se zajímáme pouze v případě, je-li to nutné k poskytování služby. Bez souhlasu klientů neposkytujeme žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) či písemné vyžádání informací orgány činnými v trestním řádu.

8. Ke každému člověku přistupujeme se stejnou úctou a respektem. Všem našim klientům poskytujeme stejnou kvalitu činností.