Den otevřených dveří 2016

Dne 15. 9. 2016 proběhl den otevřených dveří. V 10:00 jsme slavnostně otevřeli nové prostory pro Podporu pěstounů za přítomnosti představitelů města, kolegyň ze spolupracujících organizací a intitucí v oblasti náhradní rodinné péče. Tyto prostory  v prvním nadzemním patře budou soužit především pěstounským rodinám. Hosté si od 11:00 mohli prohlédnout  prostory Rodinného centra Zahrádka, kde právě probíhal klubík pro maminky s dětmi a byly také k vidění fotografie z různých akcí za období tří let. Během dne pak přicházeli různí hosté, sousedé a přátelé. Na zahradě jsme pro děti připraveny zářžitkové disciplíny. Hmatový chodníček, pavučinu a jiné. V 16:00 přišli mnozí na kafíčko a popovídání. Končili jsme po osumnácté hodině. A počasí? Bylo nádherně. Došlo i na koupání v bazénku.

Poděkování patří všem, kdo přišli a spoluvytvářeli milou atmosféru i těm, kdo vše připravili. 

 

Miroslav Boš

 

Tisková zpráva na stránkách Města Česká Lípa zde